• Justyna Jabłońska – architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (przewodnicząca jury)
  • Magdalena Kaliszuk – Barańska – architekt wnętrz, Sekcja Architektury Wnętrz Związku Polskich Artystów Plastyków
  • Danuta Kostrzewska – Matynia – zastępca redaktor naczelnej „Wokół Płytek Ceramicznych”
  • Marcin Pietrzyk – Product Manager, CAD Projekt K&A.