"Konkurs dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programów CAD Decor", odbywający się w ramach konkursu PERŁY CERAMIKI UE, podzielony został na dwie części. 

I część – głosowanie na najpiękniejsze płytki ceramiczne 

Każdy użytkownik programów CAD Decor PRO, CAD Decor oraz CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych może wziąć udział w głosowaniu na najbardziej atrakcyjną kolekcję płytek ceramicznych, wybraną spośród nominowanych w konkursie PERŁY CERAMIKI UE. W sumie odbywają się trzy głosowania, po każdej edycji PEREŁ CERAMIKI UE. Kolekcja płytek ceramicznych, która otrzyma największą liczbę głosów zdobędzie tytuł „Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor”. Wszystkie nominowane kolekcje prezentowane są na stronie www.plytkiceramiczne.info.pl oraz każdorazowo w specjalnej bazie płytek Perły Ceramiki UE, dystrybuowanej na stronie internetowej CAD Projekt K&A.
 
Głosy na wybraną kolekcję płytek należy przesyłać pod adresem: perlyceramiki@sigma-not.pl, podając nazwę kolekcji, producenta bądź marki płytek oraz swoje dane (imię, nazwisko, nazwa pracowni, numer telefonu, adres do korespondencji). Po każdym głosowaniu, redakcja kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych” wybiera spośród głosujących jedną osobę, która zaprezentuje bezpłatnie swój projekt z zastosowaniem płytek ceramicznych na łamach kwartalnika „Wokół Płytek Ceramicznych”. 

II część – konkurs na najciekawszy projekt wnętrza, elewacji lub miejsca na zewnątrz budynku

Druga, właściwa część konkursu dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników CAD Decor PRO, CAD Decor oraz CAD Kuchnie z Modułem Projektowania Płytek Ceramicznych, rozpoczyna się pod koniec roku i trwa na przełomie grudnia i stycznia roku następnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu projektu dowolnego wnętrza, elewacji lub miejsca na zewnątrz budynku, w którym zastosowana została przynajmniej jedna kolekcja płytek ceramicznych nagrodzona tytułem „Perła Ceramiki UE”, „Perła Ceramiki Dystrybutorów” w konkursie PERŁY CERAMIKI UE lub „Perła Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor”. Wyróżnione projekty wnętrz oraz kolekcje płytek ceramicznych prezentowane są na uroczystej Gali podsumowującej cały konkurs oraz PERŁY CERAMIKI UE.