•  27.06 – 11.07 – I głosowanie na Perłę Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018
  •  5-17.09.2018  – II głosowanie na Perłę Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018
  • 27.11-02.12.2018  – III głosowanie na Perłę Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018

  • 17.12.2018 r. – 03.02.2019 r. – konkurs dla architektów i projektantów wnętrz – użytkowników programu CAD Decor i CAD Decor PRO

  • luty 2019 r. – Gala Laureatów konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018