•  27.06 – 11.07 – I głosowanie na Perłę Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018
  •  5-17.09.2018 . – II głosowanie na Perłę Ceramiki Projektantów – użytkowników CAD Decor 2018
  • luty 2019 r. – Gala Laureatów konkursu PERŁY CERAMIKI UE 2018