Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 , Polska. Firma Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. obsługuje witrynę internetową www.konkurs.plytkiceramiczne.info.pl. Rejestracja może być wymagana w celu uzyskania dostępu do określonych funkcji witryny. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. oraz możliwości kontaktu z firmą w przypadku pytań lub wątpliwości.


1. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.?


Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację na naszej witrynie, firma Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. może poprosić go o takie dane, jak nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i informacje o produkcie. Przy pobieraniu zawartości z witryny internetowej informacje dotyczące posiadanego urządzenia są sprawdzane automatycznie. W przypadku używania narzędzi społecznościowych, firma zachowuje prawo do przechowywania przesyłanych zawartości i informacji oraz ich monitorowania. Firma Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. może także zbierać szczegółowe informacje na temat działań i osobistych preferencji użytkowników odwiedzających jej witrynę internetową (patrz punkt „Pliki cookie" poniżej).
Przed przekazaniem firmie Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych osób (na przykład w przypadku promocji typu „wyślij znajomemu") należy zawsze uzyskać wcześniej ich zgodę. Firma prosi o sprawdzanie, czy podane dane osobowe są dokładne i aktualne oraz o poinformowanie jej w przypadku jakichkolwiek zmian.

 

2. Do czego używane są zebrane informacje?


Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów:

•       do prowadzenia swojej witryny oraz oferowania za jej pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, promocji i konkursów

•       do obsługi próśb o kontakt

•       w badaniach wewnętrznych służących ulepszeniu witryn, produktów i usług

•       do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług , produktów i usług Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. od wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo (patrz punkt „Jak się wyrejestrować" poniżej)

•       do korespondencji administracyjnej (np. w razie zapomnienia hasła)

•       do zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryny internetowej i usług firmy Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć.

3. Kto jeszcze ma dostęp do tych informacji?


Do podanych informacji mogą mieć dostęp firmy zależne, lokalni dystrybutorzy i inne współpracujące jednostki w zakresie wymaganym przez powierzone im zadania obsługi tych danych dla firmy Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o oraz udostępniania wybranych przez użytkownika informacji i usług. Niektóre z tych firm mogą przetwarzać informacje w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, takich jak Stany Zjednoczone i Japonia. Poziom ochrony prawnej danych w tych krajach może być inny niż w EOG. Użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody na przekazywanie swoich informacji w opisany sposób, nie powinni korzystać z witryny internetowej. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o lub innych przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami. W ramach sprzedaży firmy lub restrukturyzacji działalności może dojść do przekazania danych użytkowników.

 

4. Pliki cookie


Witryna internetowa Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o może napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryny mogą przestać być dostępne.


5. Bezpieczeństwo


Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o o takiej sytuacji.


6. Jak się wyrejestrować


Aby nie otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych od firmy Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o, skorzystaj z łącza umieszczonego w każdej takiej wiadomości albo napisz na wpc@sigma-not.pl.


7. Kontakt z Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.


Użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie jego dane osobowe są przechowywane przez firmę i w jaki sposób są przetwarzane. Aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe są przechowywane przez firmę Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., skontaktuj się z nami pod adresem wpc@sigma-not.pl.