Wymagania techniczne projektów konkursowych
•    maksymalnie 6 ilustracji (wizualizacji), wizualizacje i rzuty w formacie jpg, tiff lub pdf (minimalna rozdzielczość 1920×1080 – full HD); 
•    zwymiarowany rzut projektu wraz z rozwinięciem ścian/powierzchni bocznych; 
•    opis projektu (do 2500 znaków) musi zawierać szczegółowe informacje na temat zastosowanej/ych płytek, w tym nazwę kolekcji oraz producenta/marki, zastosowane formaty i kolory płytek, a także wskazanie miejsca użycia płytek w projekcie.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, każdy uczestnik może wysłać do trzech różnych projektów wnętrz, a Jury będzie oceniać każdy projekt indywidualnie.

W przypadku problemów z wysyłaniem projektów przez formularz, proszę wysłać na adres e-mail: wpc@sigma-not.pl