Wymagania techniczne projektów konkursowych
•    maksymalnie 6 ilustracji (wizualizacji), wizualizacje i rzuty w formacie jpg, tiff lub pdf (waga pojedynczego pliku do 5 MB, minimalna rozdzielczość 1920×1080 – full HD); 
•    zwymiarowany rzut projektu wraz z rozwinięciem ścian/powierzchni bocznych; 
•    opis projektu (do 2500 znaków) musi zawierać szczegółowe informacje na temat zastosowanej/ych płytek, w tym nazwę kolekcji oraz producenta/marki, zastosowane formaty i kolory płytek, a także wskazanie miejsca użycia płytek w projekcie.